Contact Us
   

Vi tar fram kamaxlar som är avsedda för just din motor!!

Kamaxeln är själva hjärtat i en motor.
Ingen annan enskild motorkomponent kan påverka din motors karaktär lika mycket.
Apple Racing anser att den är så pass viktig att denna bör tas fram med unika värden
för att harmonera med ditt övriga motorkoncept framför att vara den som låg närmast
vad du behöver bland de färdiga produkter en tillverkare har i sin katalog.

Även om några tillverkare/användare utnämner en kamaxel för all motoreffekts heliga
moder är det inte säkert att den är optimal varken deras eller ditt eget fall.
Vi beräknar och specialslipar kamaxlar för att optimera varje unik motor och
nvändningsområde.

Erfarenheten kommer från många års tester i såväl den egna bromsbänken som
tävlingsbanor.

Vi specialiserar oss på kamaxlar till amerikanska motorer.
Priserna är inklusive beräkning och framtagning.
NKontakta oss för bästa pris

Hydrualisk "flat tappet"
Mekanisk "flat tappet"
Roller Mek och Hyd

© Copyright Apple Racing - 2009. - Web clou